Inntektene til Autotal AS bare vokser, viser regnskapet