Her er tallene som viser hvordan LNT Utleie AS gjorde det i 2023