Til tross for røde tall, ser det lysere ut for NG Bygg AS