Drastisk fall i inntektene til NH Melhusbygg AS. Sank med 29 prosent i 2023.