Nord-Fosen Utvikling AS: Røde tall for første gang siden oppstart