Inntektene til G. H. Gården AS bare vokser, viser regnskapet

foto