Inntektene til O. Johnsen AS bare vokser, viser regnskapet

foto