Bratt fall i inntektene til Namdal Rensefisk AS. Sank med 32 prosent.

foto