Bratt fall i inntektene til Sørheim Maskin AS. Sank med 21 prosent.

foto