Fosen Vekst AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet