Inntektene til Åfjord Regnskap AS bare vokser, viser regnskapet