Inntektene til Troll Hundefor AS bare vokser, viser regnskapet

foto