Inntektssvikt, men Husbygg Steinkjer AS går fremdeles så det griner