Frøya-bedriften Vikan Settefisk AS er helt i norgestoppen