Inntektene til Doffen Eiendom AS bare vokser, viser regnskapet