Inntektene til AS Fast Eiendom bare vokser, viser regnskapet