Inntektene til Stasjonsdrift Påfyll AS bare vokser, viser regnskapet