Inntekter stiger i NTS

NTS ASA sine samlede driftsinntekter i tredje kvartal 2020 utgjorde kr 700 millioner kroner, mot 410 millioner i samme periode i fjor, heter det i en melding fra selskapet via Oslo Børs.

Havbruksservice: Brønnbåten «MS Namsos» er ett av fartøyene i NTS' flåte. Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres...

Dette ga en EBITDA (operasjonelt driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse) på 211 millioner kroner, mot 56 millioner kroner i samme periode i fjor.

Rørvik-konsernets operasjonelle driftsresultat for tredje kvartal 2020 endte på 118 millioner kroner mot 18 millioner kroner for samme periode i fjor, mens resultat før skatt for tredje kvartal 2020 endte på minus 74 millioner kroner mot to millioner kroner i tredje kvartal 2019.

NTS sine virksomhetsområder omfatter oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer.

- Covid-19 har påvirket samfunnet i utstrakt grad. For NTS konsernet har pandemien hatt effekt for driften først og fremst gjennom prispress på laks grunnet markedssituasjon og merarbeid for å sikre transport av laks til markedet. I tillegg har effektene i verftsindustrien påvirket leveransen av brønnbåter under bygging, skriver NTS i sin presentasjon av tredje kvartalstallene.

Som meldt i børsmeldinger fra NTS ASA og Norway Royal Salmon ASA i oktober 2020, pågår det fortsatt strategiske diskusjoner mellom NTS sitt datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS og Norway Royal Salmon ASA. Opplysninger om disse prosessene meddeles på egnet tidspunkt, melder NTS.