Den norske landbruksstøtten er skjev, viser nye tall.

Landbruksstøtten fordeles skjevere enn noen gang – småbønder står igjen som taperne