Marie Jacobsen Lauvås gjorde selv oppgaver som normalt en megler ville gjort ved boligsalg. Foto: Håvard Jensen

Slik sparte Marie penger på meglertjenester da hun skulle selge boligen