Hywind-konseptet. Foto: Illustrasjon: Equinor

Equinor og Sintef inngår samarbeidsavtale

Equinor og SINTEF er enige om et større strategisk samarbeid.

Samarbeidet skjer innenfor fire områder: offshore vind, marine systemer, energisystemer og modellering av disse, melder Sintef i en pressemelding.

Hensikten med avtalen er "å legge til rette for at selskapene kan utveksle og videreutvikle ideer, radikale løsninger og samarbeide om prosjekter som kan gi god verdiskapning og bidra til Equinors overgang til et bredt energiselskap", heter det.

- Equinor og SINTEF har en lang historie sammen, men vi må fortsette å se fremover. Med denne avtalen kan vi raskere oppnå resultater i områder som er viktige for det grønne skiftet, sier Sophie Hildebrand, direktør for Forskning og teknologi i Equinor, i pressemeldingen.

Ett samarbeidsområde er allerede i gang. Det er innen havvind, og da med hovedfokus på flytende vind. Equinor har allerede bygget verdens første flytende vindpark, Hywind Scotland og er i gang med å bygge Norges første flytende vindpark, Hywind Tampen.

LES OGSÅ: Tror på lav strømpris i mange år i Midt-Norge

15 år vindhistorie

Havvindsamarbeidet mellom Equinor og SINTEF, som strekker seg helt tilbake til den første testen av Hywind-teknologien i havbassenget til SINTEF i 2005, skal bidra til å utvikle teknologi som kan gjøre fremtidige utbygginger billigere og med høyere produksjon og forutsigbarhet. Blant annet vil selskapene se på forankring av turbinene, vedlikehold, kontrollsystem og nettilkobling.

I tillegg til å forbedre Hywind-konseptet, skal selskapene også se nærmere på andre konsept for flytende vind.

- Denne avtalen handler om mer enn samarbeid i Norge. Den handler om å styrke vår globale posisjon innen områder der vi i Norge har sterke naturgitte og teknologiske konkurransefortrinn. Norge er en energi- og havnasjon, og i fremtiden kan vi bli en av de største aktørene innen bærekraftig energi fra havet, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef.

LES OGSÅ: Tre fra Sintef og NTNU i super-råd

Avtale kan forlenges

De tre andre samarbeidsområdene er ifølge Sintef:

  • Marine systemer, som omfatter utfordringer knyttet til marine konstruksjoner, forankring, stigerør og rørledninger, undervannsteknologi, undervannsrobotikk, sikkerhet og miljø.
  • Energisystemer i tilknytning til utvikling av fornybar energi inkludert metoder for lagring av fornybar energi.
  • Modellering innenfor områdene nevnte ovenfor.

Avtalen er på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.

Følg MN24 på Facebook