* Useriøse arbeidsforhold * Brudd på arbeidsmiljøloven * Svart omsetning

Rapport: 200 millioner kroner i svart marked for bilvask i Norge

Nå vil regjeringen etablere en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuell bilvask, dekkskift og dekklagring.

Leder av Virke Servicehandel, Iman Winkelman. Foto: Virke

Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.

Organisasjonen Virke viser til at det svarte markedet for bilvask ifølge en fersk beregning gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse Bil, er anslått til å utgjøre i overkant av 200 millioner kroner per år.

Rett før jul sendte derfor regjeringen ut et forslag på høring, med forslaget til den nye godkjenningsordningen.

– Tilstanden i bilbransjen gjør at det er gode grunner til å innføre en godkjenningsordning. Forslaget vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim til regjeringen.no.

Godkjenningsordningen er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, og innebærer at de aktuelle virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter, etter blant annet arbeidsmiljøregelverket, er oppfylt. Virksomhetene må også sørge for at de ansatte har HMS-kort, heter det i pressemeldingen på regjeringen.no.

LES OGSÅ: Møller Medvind ansetter folk med hull i CVen

Tror forslaget har bred støtte

Utfordringene synes å være særlig store innen manuell bilvask, dekkskift og dekklagring, mener regjeringen. Godkjenningsordningen foreslås derfor i utgangspunktet for de virksomhetene som tilbyr akkurat det.

Samtidig formuleres lovhjemmelen slik at også andre deler av bilbransjen kan omfattes dersom det viser seg nødvendig. Dette er blant annet fremmet av treparts bransjeprogram for bilbransjen. I tillegg mener Arbeidstilsynet og Statens vegvesen det er behov for en godkjenningsordning.

– Forslaget vil bidra til å styrke kampen for et seriøst arbeidsliv i en bransje som i stor grad har vært preget av useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Derfor er det godt å se at de mest sentrale aktørene støtter forslaget vi nå fremmer, sier arbeids- og sosialministeren.

LES OGSÅ: Volvos lillebror skal ta Trondheim med storm (+)

Fornøyd med forslaget

Organisasjonen Virke Servicehandel sier i en egen pressemelding at de har jobbet aktivt for å få på plass en godkjenningsordning for bilvask.

Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman er derfor meget fornøyd med at regjeringen nå sender et konkret forslag til godkjenningsordning på høring:

- Regjeringens ønske om å innføre en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring innebærer at norske forbrukere og næringskunder kan bli viktige partnere i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Ordningen vil gjøre det lett å skille seriøse fra useriøse virksomheter og legger med dette til rette for at man enkelt kan styre unna useriøse aktører. Dette er bra både for den seriøse delen av bransjen og for samfunnet, sier Winkelman.

Følg MN24 på Facebook

Kan bli straffbart

Virke Servicehandel anslår at store deler av det svarte markedet for bilvask vil forsvinne når godkjenningsordningen er på plass, ettersom det i henhold til forskriften for ordningen er et tydelig krav at alle kjøp av denne typen tjenester skal foregå hos godkjente virksomheter.

- I praksis innebærer dette at det i fremtiden kan bli straffbart å kjøpe bilvask, dekkskift og dekklagring hos ikke-godkjente virksomheter. Dette forplikter både forbrukere og næringskunder innen ulike bransjer til å sjekke om virksomheten er godkjent før de avgjør valg av sted for vask av egne kjøretøy, sier Winkelman.

Regjeringen har satt 21.mars 2021 som siste frist for å komme med innspill til forslaget.

LES OGSÅ: Nå selges det mindre bensin og diesel i Norge