Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fire av ti reiselivsbedrifter har permittert tre av fire ansatte

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse viser at 4 av 10 reiselivsbedrifter har permittert mer enn 75 prosent av de ansatte.

I dag annonserte regjeringen at permitteringsordningen forlenges frem til 1. juli. NHO Reiseliv-direktøren er lettet over at regjeringen har lyttet til NHOs krav om å forlenge ordningen, men hun er ut fra situasjonen i næringen, klar på at ordningen bør vare til over sommeren.

– Det er positivt at ordningen forlenges, men vi trenger signaler på at den kan forlenges ytterligere. Mange reiselivsbedrifter, særlig de som driver med konferanse og møtevirksomhet, frykter nå at det ikke vil være noe marked før utpå høsten. Det er først da de kan begynne å ta permitterte ansatte tilbake, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, i en pressemelding.

– Det mange politikere ikke tenker over, er at samfunnet må være helt åpent i tre måneder før permitteringsordningen går ut. Dette fordi permitterte som må sies opp, etter loven må jobbe tre måneder først. Permitteringsordningen til 1. juli forutsetter egentlig åpent samfunn i april, mai, og juni. Derfor frykter mange at ordningen må forlenges over sommeren, fortsetter Krohn Devold.

LES OGSÅ: Utvider permitteringsordningen

– Det aller viktigste nå er å passe på at ikke mange arbeidsplasser forsvinner. Både kokker og servitører er ettertraktet, og bedriftene trenger dem så snart vi kan gjenåpne samfunnet. Regjeringen har nå en mulighet til å hindre unødvendig arbeidsledighet for tusenvis av arbeidstakere hvorav mange vil slite med å få seg en ny jobb i en annen bransje. Jeg frykter økende og langvarig arbeidsledighet, ikke minst for mange som mangler formell utdanning og kompetanse, sier hun.

Skjenkestopp tok arbeidsplasser

Regjeringen innførte nye, svært inngripende restriksjoner, som nasjonal skjenkestopp, 3. januar som i praksis betyr full nedstengning av mange bedrifter og ytterligere permitteringer. Tall fra NHO Reiseliv blant 665 reiselivsbedrifter viser at andelen som har permittert mer enn 50 og 75 prosent av staben sin øker etter juleferien:

· 7 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 4 av 10 har permittert mer enn 75 prosent av de ansatte.

· 1 av 4 har gjennomført oppsigelser. I Oslo har 40 prosent gjennomført oppsigelser.

· 35 prosent har planer for oppsigelser

· 4 av 10 frykter de vil gå konkurs som følge av korona

Reiseliv-direktøren etterlyser at regjeringen nå gir trygghet og forutsigbarhet til at permitteringsordningen utvides til over sommeren, arbeidsgiver lønnsplikt ved permitteringer reduseres, og at kompensasjonsordningen forlenges så lenge bedriftene ikke kan drive normalt.

Følg MN24 på Facebook

Vil ha strakstiltak

NHO Reiseliv mener følgende strakstiltak må på plass for å hjelpe reiselivsnæringen:

· Forlenge kompensasjonsordningen så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltak, og i hvert fall frem til sommeren.

· Forbedre kompensasjonsordningen til å omfatte flere kostnader som for eksempel råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. I tillegg må levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.

· Inkludere åtte dager av arbeidsgivers lønnsplikt i kompensasjonsordningen. Man bør dessuten fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to.

· Forlenge permitteringsordningen til over sommeren.

· Forbedre lønnstilskuddsordningen.

Les flere reiselivssaker på MN24 her