Stor pågang ved teststasjonen for korona ved Leangen. Koronatiltakene merkes på hele den norske økonomien. Foto: Håvard Jensen

Nedgang i fastlandsøkonomien i november

Smitteverntiltakene merkes: BNP Fastlands-Norge falt 0,9 prosent i november, justert for normale sesongsvingninger.

Nedgangen følger etter seks måneder med oppgang etter det brå fallet i vår. Aktiviteten i fastlandsøkonomien var dermed 2,4 prosent lavere i november enn i februar, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at innstrammingen i smitteverntiltak bidro til fall i den økonomiske aktiviteten i november. Negativ utvikling i næringer som fiske og fangst, samt produksjon av elektrisitet bidro også.

- Mot slutten av oktober økte antallet koronasmittede i Norge, og smitteverntiltakene ble trappet opp. Effekten av tiltakene ser vi først i novembertallene, sier Pål Sletten seksjonssjef for nasjonalregnskap til SSBs nettside.

Nedgangen var mest markert i tjenestenæringer hvor aktiviteten allerede var betydelig redusert, som overnatting, servering og kultur. Aktiviteten i varehandelen gikk derimot noe opp, som kan skyldes vridning av julehandelen fra desember til november. I tillegg ble Black Friday spredt utover en uke for å ta hensyn til smittevern.