Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media. Foto: Richard Sagen

Advokatfirma må betale Polaris Media 100 millioner kroner i erstatning – Høyesterett forkastet anke

Polaris Media ASA er tilkjent 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning, opplyser selskapet.

Saken oppdateres...

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. januar at advokatfirmaets anke over Borgarting lagmannsretts dom fra 17. september 2020 ikke tillates fremmet, opplyser Polaris Media i en pressemelding onsdag morgen.

Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma AS og advokat Trond Vernegg.

LES OGSÅ I ADRESSEAVISEN: Vant frem mot advokatselskap

I dommen fra Borgarting lagmannsrett ble Polaris Media ASA ved datterselskapene Adresseavisen AS og Polaris Media Nord-Norge AS tilkjent 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning, og i tillegg dekning av saksomkostninger med ca. tre millioner kroner.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche og advokat Trond Vernegg ble i sin tid hyret inn som rådgivere for å hjelpe Polaris Media med å selge 0,13 prosent av aksjene i Finn.no til Schibsted.

Misset betydelig skattefordel

Saken startet i korthet med at Polaris Media i 2015 gjorde en avtale med Schibsted, hvor det trønderske mediekonsernet solgte seg ned i rubrikkselskapet Finn. Kort fortalt medførte det at Schibsted fikk en betydelig skattefordel, noe Polaris Media skal ha trodd at de også fikk en del av.

Saken har gått stegene i rettsvesenet. Ifølge en melding fra Oslo Børs om saken i fjor høst, fremkom følgende domsslutning fra lagmannsretten:

1. Arntzen de Besche Advokatfirma AS og Trond Vernegg dømmes, en for begge begge for en, til å betale erstatning til Adresseavisen AS og Polaris Media Nord-Norge AS med 100 000 000 - etthundremillioner - kroner.

2. Arntzen de Besche Advokatfirma AS og Trond Vernegg dømmes, en for begge begge for en, til å betale saksomkostninger til lagmannsretten til Adresseavisen AS og Polaris Media Nord-Norge AS med 2 144 186 - tomillioneretthundreogførtifiretusenetthundreogåttiseks - kroner i erstatning.

Dommen var dermed rettskraftig, men ble altså forsøkt anket inn for Høyesterett, som nå har besluttet at anken forkastes. Advokatfirmaet Schjødt AS ved Cecilie Amdahl og Sigurd Holter Torp har bistått Polaris Media ASA i saken.

Glad konsernsjef

- Vi er glade for at dommen endelig er rettskraftig. Det er konstatert at det er grunnlag for ansvar, ved at advokaten ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor oss som klient. Både tingrett og lagmannsrett har kommet til at bistanden vi fikk ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch.

LES OGSÅ: Polaris Media med resultatvekst i tredje kvartal