Skissetegning Posten kunstmuseum og Nye Hjorten Teater. Foto: Norgeshus

Skanska skal utvikle Reitans nye kunstmuseum og teater i Trondheim