Fra fredag 15. januar kl. 12 blir det gratis for bilistene å kjøre over Tresfjordbrua. Foto: Adobe Stock/A. Aleksandravicius.

Stanser innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua

I statsbudsjettet for 2021 ble det gitt 400 millioner i tilskudd til bompengeprosjektet Tresfjordbrua og Vågestrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal.

Prosjektet er dermed ferdig finansiert og bompengeinnkrevingen avsluttes fredag 15. januar kl. 12, melder Vegamot i en pressemelding.

– Dette er gode nyheter for bilistene. Med bompengeinntektene og dette tilskuddet er prosjektet ferdig nedbetalt. Regionen har fått en flott og trygg veistrekning som knytter folk sammen, sier Marius Maske, administrerende direktør i Vegamot i pressemeldingen.

Følg MN24 på Facebook

Veiprosjektet på strekningen E136 mellom Tresfjord i Vestnes kommune og Åndalsnes i Rauma kommune har resultert i en rassikker vei som har bedret framkommelighet, miljøforhold og trafikksikkerhet, i tillegg til raskere transport mellom Østlandet og Sunnmøre og deler av Romsdal.

Vegamot anbefaler alle kunder å opprettholde AutoPASS-avtalen og beholde brikken i bilen.