Nå kommer det en ny havbruksstrategi

Nærings- og fiskeridepartementet sier at en ny strategi skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring. Arbeidet skal være ferdig til sommeren.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Havbruksnæringen bidrar til bosetting og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Nå ønsker vi å stake ut kursen for fremtidens havbruksnæring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Målet vårt med denne strategien er å øke verdiskapingen i havbruksnæringen. Hvis næringen skal fortsette å vokse, må veksten være bærekraftig, sier fiskeri- og sjømatministeren.

LES OGSÅ: Millioner til trøndersk hydrogenbåt (+)

Rivende utvikling

Strategien vil blant annet se på tilgang til fôr, areal, infrastruktur og digitalisering. Tillatelsessystemet er et annet viktig tema.

– Havbruksnæringen er i en rivende utvikling. Ny teknologi gjør det mulig å produsere lengre ut til havs og i store volumer på land, samtidig som det legger til rette for å utvikle det kystnære havbruket. Her må forvaltningen henge med, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Følg MN24 på Facebook

Strategien vil også ta for seg hvordan havbruksnæringen kan bidra til å redusere klimagassutslipp, minimere negative miljøkonsekvenser og bedre dyrevelferden.

Miljøutfordringer

– Vi må finne gode løsninger på dagens miljøutfordringer. Jeg ønsker god dialog med næringen og organisasjoner i arbeidet med strategien, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Strategien vil også omfatte arbeid med barrierer i regelverk og markedsadgang av tradisjonell karakter som toll, samt tekniske og veterinære handelshindre.

Strategien skal etter planen legges frem før sommeren.

LES OGSÅ: Vil bygge flytende solkraftverk ved Frøya (+)