Nå kan bedriftene søke på kompensasjonsordningen

I dag mandag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader i forbindelse med koronapandemien. Tusenvis av bedrifter kan få utbetalt penger om få dager.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Næringsdepartementet

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien.

– Jeg vet at mange har ventet utålmodig på økonomisk støtte. Næringslivet vårt sliter fortsatt i motbakke, og jeg håper og tror mange vil søke om tilskudd nå når kompensasjonsordningen åpner. Ordningen er slik at de hardest rammede bedriftene får mest støtte. Kompensasjonsordningen er laget så bred som mulig for å hjelpe de fleste som har stort omsetningsfall som følge av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Kompensasjonsordningen er ett tiltakene regjeringen setter inn for å hjelpe de mange små og store bedriftene som har fått redusert aktiviteten sin som følge av korona-pandemien.

Det kan i første omgang søkes støtte for perioden september – desember. Ordningen dekker inntil 70 prosent av faste unngåelige kostnader for september og oktober, og 85 prosent for november og desember, skriver departementet i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Restauranter i Trondheim tenker nytt for å overleve (+)

Ordningen åpner i dag mandag (18.januar, red.anm.) klokken 08.00. Bedrifter som har papirene i orden, vil få pengene raskt inn på konto når de har søkt.

Søknad og mer informasjon finnes her: Forsiden - Kompensasjonsordning (brreg.no)

Har kjørt tester

– Nå ser vi fram til å komme i gang for å bistå et kriserammet næringsliv. Vi har gjennomført flere tester for å sikre at alle kontrollmekanismene i løsningen er på plass og at utbetalingen fungerer godt. Vi har jobbet tett med Digitaliseringsdirektoratet siden vi benytter søknadsskjemaet i Altinn, og vi har samarbeidet godt med regnskaps- og revisorbransjen for å sikre at løsningen treffer målgruppen godt, sier direktør i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk i pressemeldingen.

Periodene det nå kan søkes om går fra september til desember 2020. Bedrifter kan søke om kompensasjon helt frem til 14. mars. De bedriftene som ikke allerede har ordnet avtaler med autorisert regnskapsfører eller revisor bør gjøre det nå, skriver departementet. Da går saksbehandlingen raskere og pengene kommer raskere inn på konto.

Følg MN24 på Facebook

Automatisk saksbehandling

Kompensasjonsordningen bygger på at de unngåelige kostnadene som dekkes er objektive og klart definerte. Kompensasjonsordningen er bygget på en automatisk, digital løsning slik at bedriftene raskest mulig skal få dekket faste kostnader som er enkle å kontrollere og dokumentere. Løsningen er dimensjonert for å kunne håndtere tusenvis av søknader per minutt.

Fakta om ordningen:

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 15. mai 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen, vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.
  • Mer informasjon om ordningen kan finnes på www.kompensasjonsordning.no.
  • Hele regelverket for ordningen finnes her: Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 - Kapittel 1. Virkeområde - Lovdata