Milliardresultat for Sparebank 1 SMN - men tapene øker

Tapene øker kraftig fra året før, men Sparebank 1 SMN oppnådde likevel et resultat på nesten to milliarder kroner i 2020.

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN. Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres...

Resultatet for banken er likevel 585 millioner kroner lavere enn året før. Resultatnedgangen skyldes høye tapsavsetninger på grunn av pandemien og krisen i offshorenæringen, opplyser banken i en børs- og pressemelding fredag morgen (se nøkkeltall nederst i saken).

Tap på utlån i 2020 ble på 951 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2019. Netto renteinntekter og provisjonsinntekter økte med 354 millioner til 5331 millioner kroner, opplyser Sparebank 1 SMN.

Økte inntekter fra utlån og innskudd, samt resultater i datterselskapene Sparebank 1 SMN Regnskapshuset og Sparebank 1 Markets bidrar spesielt til resultatet. Driftskostnadene økte samtidig med 155 millioner kroner til 2952 millioner kroner i 2020. Økningen skyldes ifølge banken kostnader knyttet til omstilling på 83 millioner kroner, og 42 millioner kroner fra økt aktivitet i datterselskapene.

Omstilling

- Vi har brukt krisen til å omstille oss, og var godt i gang med å effektivisere driften for å øke konsernets konkurransekraft da krisen slo inn. Vi er på god vei mot å realisere målet om 400 millioner kroner i årlig resultatforbedring, hvorav om lag halvparten er reduserte kostnader, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i børsmeldingen .

Sparebank 1 SMN har hatt vekst i både utlån og innskudd i 2020. Utlån økte med ni prosent, og samlede innskudd økte med 13,5 prosent. Det er en økning fra året før. Konsernet har i 2020 styrket sin markedsandel i Midt-Norge, og ble senest i desember valgt som ny hovedbankforbindelse til Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Bærekraft viktig del av ny kommune-avtale

I tillegg til høy utlåns- og innskuddsvekst til både person- og næringslivskunder, har også datterselskapene hatt positiv utvikling, opplyser Sparebank 1 SMN:

Sparebank1 Regnskapshuset SMN hadde et resultat på 110 millioner kroner, mot 108 millioner kroner i 2019. Sparebank 1 Markets økte resultatet til 179 millioner kroner, en økning på 136 millioner kroner fra året før. Eiendomsmegler 1 Midt-Norge styrket resultatet med 21 millioner kroner til 52 millioner kroner.

Samfunnsutbytte også i 2021

Representantskapet i Sparebank 1 SMN valgte å sette av 200 millioner kroner til utdeling av samfunnsutbytte i 2020. Av dette ble 100 millioner kroner øremerket koronadugnad til frivilligheten i regionen.

Det foreslås å sette av 95 millioner kroner til utdeling av samfunnsutbytte i mars. Det vil kunne deles ut ytterligere 105 millioner kroner i fjerde kvartal dersom forholdene tillater det, slik at summen til utdeling også i år blir 200 millioner kroner, opplyser banken.

LES OGSÅ: Teknolog tar over Sparebank 1 Finans Midt-Norge

Mer optimisme

Utfordringer i norsk økonomi og usikre utsikter for næringslivet i regionen har gitt betydelig økte tap. Netto tap på utlån endte på 951 millioner kroner, en økning på 652 millioner kroner fra 2019. Av dette er 873 millioner kroner tap på næringslivskunder, hvorav 451 millioner kroner stammer fra offshore.

Tap på utlån til privatmarkedskunder utgjør 78 millioner kroner, en liten økning fra 68 millioner kroner i 2019. Utsiktene for bedriftene i regionen er likevel generelt nå mer positive, tror banken.

Nøkkeltall for Sparebank 1 SMN i 2020:

* Resultat før skatt 2.378 mill. kroner (3.081 mill.)

* Resultat 1.978 mill. kroner (2.563 mill.)

* Avkastning på egenkapital 10,0 % (13,7 %)

* Ren kjernekapitaldekning 18,3 % (17,2 %)

* Vekst i utlån 9,0 % (4,7 %) og innskudd 13,5 % (6,6 %) siste 12 måneder

* Tap på utlån og garantier 951 mill. kroner (299 mill.), 0,54 % (0,18 %) av brutto utlån

* Resultat per egenkapitalbevis 8,87 kr (12,14). Bokført verdi per egenkapitalbevis 94,71 kr (90,75)

(Kilde: Sparebank 1 SMN)

Følg MN24 på Facebook