Finansminister Jan Tore Sanner (i midten), LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid før et møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. Foto: Heiko Junge / NTB

Nye prognoser anslår en prisvekst på 2,6 prosent i år

TBU anslår en prisvekst på 2,6 i år. Det er godt under regjeringens anslag på 3,5 prosent i nasjonalbudsjettet i fjor høst.

Det kommer fra i den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), som ble lagt fram mandag, og som er et viktig premiss foran årets lønnsoppgjør.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før oppgjøret starter.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn. Oppgjøret starter med kravoverrekkelse 15. mars.