Malin Stavsøien sa opp jobben hun var permittert fra og skaffet seg to nye. Da hun ble permittert på nytt, ble hun nektet dagpenger i tolv uker av Nav. Foto: Håvard Jensen

Stortingsflertall sikrer at andre ikke går i samme felle som Malin