Kiwi er Norgesgruppens billigste alternativ. Butikken vokste med 0,8 prosentpoeng til 22,6 prosent markedsandel i 2020. Foto: Marianne Tønset

Kraftig vekst i dagligvarehandelen