Høyres Mudassar Kapur under en pressekonferanse på Stortinget, etter enighet ny delavtale om kraftfulle koronatiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB

Innspurt i forhandlinger om krisepakke

Finanspolitikerne på Stortinget er inne i siste runde av forhandlingene om regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi.

Finanskomiteen har planlagt et møte klokka 15 fredag for å avgi sin innstilling i saken etter det som av flere på Stortinget er blitt omtalt som en kaotisk forhandlingsprosess.

Komitéleder Mudassar Kapur (H) har for sin del beskrevet dialogen som god.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier han nå er dypt bekymret over hva som kommer ut av prosessen.

– Det som bekymrer meg i stort, er at det blir altfor svakt. Og det blir altfor svakt på en del av de tingene som er viktigst å gjøre noe med, sier Gjelsvik til NTB.

Han trekker spesielt fram luftfarten og restaurant- og utelivsbransjen som sektorer der mange bedrifter får for lite hjelp.

Psykisk helse på agendaen

Etter det NTB kjenner til, ligger det derimot an til å bli bredt flertall for en styrket satsing på psykisk helse. Her skal diskusjonene i større grad ha dreid seg om størrelsen på pengepotten.

Det ligger også an til at tapte varelagre kan bli tatt inn i kompensasjonsordningen, men kun framover i tid. Det betyr at bedrifter som allerede har måttet destruere varer på grunn av nedstengningene, ikke ligger an til å få direkte hjelp i denne omgang.

Et tredje punkt der det kan ligge an til flertall, er kompensasjon for høye strømpriser for personer som mottar bostøtte eller som går på andre ytelser.

Stortinget kan også gå inn for å styrke en kommunal hjelpeordning for bedrifter som faller utenfor de ordinære kompensasjonsordningene.

Følg MN24 på Facebook

Diskusjon om ferjepriser

En annen stor diskusjon under forhandlingene i Stortinget har vært ferjepriser. Det begynte med et valgløfte fra Arbeiderpartiet om en gradvis halvering av ferjeprisene over fire år.

Forslaget fikk raskt Fremskrittspartiet til å melde seg inn i konkurransen. Deres løfte er gratis ferjer på sikt, men en halvering av prisene allerede i år.

I finanskomiteen har Arbeiderpartiet gått inn et såkalt anmodningsvedtak der regjeringen bes om å komme tilbake med en plan for hvordan ferjeprisene kan halveres over en fireårsperiode.

Frp har lagt inn et konkurrerende forslag om å be regjeringen legge fram en forpliktende plan for nedtrapping av ferjeprisene.