Så mange brudd på smittevernet har Arbeidstilsynet oppdaget i år

Siden 1. januar har Arbeidstilsynet gjennomført 2104 tilsyn rettet mot smittevern.

Avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt. Foto: Thor Nielsen

- Vi ser svært alvorlig på saker hvor det oppdages brudd på de gjeldende retningslinjene for smittevern, da vi vet risikoen for videre smitte når folk oppholder seg sammen, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt.

I 35 prosent av tilsynene som har blitt utført har det blitt oppdaget minst ett brudd.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet, og da kontrolleres det om arbeidsgiver har iverksatt rutiner som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø. For å kunne sikre et forsvarlig arbeidsmiljø er Arbeidstilsynets oppfatning blant annet at kravene i covid-19 forskriften overholdes.

Graverende brudd

Av de cirka 730 tilfellene hvor det ble avdekket brudd på nasjonal basis, har enkelte tilfeller vært graverende ifølge Moholt.

- Vi har sett eksempel på ti personer som oppholder seg i samme innkvarteringsfasilitet, hvor det deles på to bad og to kjøkken. I dette tilfellet ble virksomheten stanset umiddelbart og de ansatte ble satt i karantenehotell. Når de samme fasilitetene benyttes av så mange er faren for smittespredning stor, og hvis disse smitter andre har man det gående, forklarer Moholt.

Følg MN24 på Facebook

Arbeidstilsynet har forskjellig reaksjonsbruk ut i fra omfanget på brudd som blir oppdaget. Det veiledes om kravene som stilles i regelverket og arbeidsgiverne får pålegg om å bedre smittevernet. Fristene for utbedring er korte, og dersom dette ikke gjøres kan Arbeidstilsynet presse arbeidsgiverne til å etterkomme kravene ved blant annet tvangsmulkt, eller stans i arbeidet.

For de alvorligste bruddene er det aktuelt med overtredelsesgebyr, og eventuelt anmeldelse.

LES OGSÅ: Vil bruke pensjonerte politifolk til å gå inn i private hjem og karantenehus

- Høyt antall tilsyn

14. januar meldte NTB at Arbeidstilsynet hadde kontrollert smittevern i drøyt 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene var det avdekket minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.

– Det er i utgangspunktet ganske alvorlig når vi avdekker brudd i 34 prosent av tilsynene våre, sa direktør Trude Vollheim til nyhetsbyrået.

Én måned senere har antall tilsyn skutt i været til 2104. Likevel oppdages det brudd hos én av tre bedrifter som blir kontrollert. Av de totalt 2104 tilsynene har 521 vært rettet mot innkvartering, og her ble det oppdaget brudd i 29 prosent av tilfellene.

- Antall kontroller er høyt sammenlignet med andre januar-måneder. Vi har ambisjoner om å fortsette slik så lenge pandemien er her, og vi bruker alle ressursene våre på dette, sier avdelingsdirektør Moholt og legger til:

- Det eneste som trumfer disse kontrollene, er arbeidsulykker.

LES OGSÅ: Stor misnøye med Arbeidstilsynet i kampen mot importsmitte