SMB Norge: Krisepakkene ikke tilpasset småbedriftene

Rundt halvparten av de små og mellomstore bedriftene i Norge er misfornøyde med hjelpen de har fått fra myndighetenes økonomiske krisepakker.

Det er fortsatt tøft for små bedrifter. Foto: SMB Norge

De mener hjelpen har vært for dårlig tilpasset deres behov og at informasjonen fra myndighetene ikke har vært god nok. Det viser en fersk undersøkelse blant SMB Norges medlemmer.

Til tross for en rekke omfattende økonomiske krisetiltak viser SMB Norges ferske undersøkelse at over hver sjette småbedriftseier (17 prosent) nå lever med en reell frykt for konkurs dersom situasjonen ikke bedrer seg raskt.

- Undersøkelsen bekrefter at pandemien fremdeles oppleves meget alvorlig blant våre medlemsbedrifter, og at mange av dem fremdeles befinner seg i en svært dramatisk situasjon med stor usikkerhet rundt bedriftens evne til å overleve denne krisen, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge i en pressemelding.

LES OGSÅ: Flere bedrifter anmeldt for korona-lureri

Dette er status nå, ifølge SMB Norge:

Nærmere 4 av 5 SMB-bedrifter (78 prosent) er blitt negativt rammet av restriksjoner tilknyttet Covid 19.

6 av 10 bedrifter svarer at de har opplevd lavere ordreinngang pga. korona.

Hele 30 prosent av bedriftene svarer fortsatt at de har utfordringer med å betale faste utgifter som lønn, avgifter og leie av lokaler.

Nærmere 1 av 5 bedrifter har fortsatt utfordringer med å betale for leie av lokaler (18 prosent) og/eller avgifter til myndighetene (17 prosent). Og 14 prosent har utfordringer med å betale lønn til de ansatte.

Bekymret for lite hjelp

Undersøkelsen viser blant annet at kun 1 av 4 bedriftseiere mener de har fått hjelp fra kompensasjonsordningen for faste utgifter, og at bare to prosent av småbedriftene har kunnet benytte ordningen med garantilån. Det sier SMB Norge er svært bekymringsfullt, og man anbefaler andre grep nå:

- Fjerner man arbeidsgiveravgiften så vil det ha en umiddelbar effekt på bedriftenes kortsiktige likviditet. Det gir ingen mening at bedrifter skal måtte betale for å få lov til å ha ansatte på jobb i dagens situasjon, sier Dagenborg.

- I tillegg mener vi man må vurdere å midlertidig fjerne merverdiavgiften for spesielt utsatte bransjer som i praksis har fått yrkesforbud i perioder. Det gjelder for eksempel serveringsbransjen, reiselivsbransjen og helserelaterte virksomheter som ble momspliktige etter nyttår, sier Dagenborg.

LES OGSÅ: Kan senke terskel for koronastøtte

Stor usikkerhet

Undersøkelsen sier også nå om hva bedriftene tenker om fremtiden:

  • Det er stor usikkerhet hos SMB-bedriftene om når forbedringene kommer. Hele 54 prosent svarer usikkert eller verre til situasjonen om 3 måneder. Kun 6 prosent svarer bedre enn i dag om 3 måneder.
  • Kun 18 prosent tror på forbedringer innen 1 år, mens 54 prosent er usikre.
  • Hele 35 prosent av bedriftene tror det tar 1 år eller mer før bedriften er tilbake i en «normalsituasjon». 7 av 10 tror ikke at norsk næringsliv er tilbake på normalen før om over 1 år.
  • Det er fortsatt 17 prosent som frykter konkurs hvis situasjonen ikke bedrer seg før sommeren. I tillegg er hver fjerde bedrift (23 prosent) usikre på dette.
  • (Kilde: SMB Norge)