Starter nytt byggetrinn på tomta til kommunens gamle høyhus

Entra har tatt investeringsbeslutningen for byggetrinn to på tomten hvor TEAB sto tidligere (Tekniske Etaters Administrasjonsbygg). Foto: Morten Antonsen