Witzøe flytter nøkkelmedarbeider til prestisjeprosjekt

Ocean Farm 1 er 69 meter høy og 110 meter bred. Nå vil Salmar bygge fem til nye enheter hav havmerden. Foto: Terje Svaan