Flere delvis tilbake i jobb - 4000 nye jobber lyst ut

Ved utgangen av februar er det 14 601 arbeidssøkere i Trøndelag. Og i februar ble det lyst ut mange tusen nye jobber i fylket.

Bente Wold Wigum, direktør Nav Trøndelag. Foto: Morten Antonsen

Av disse er 7 762 personer (3,1 prosent av arbeidsstyrken) helt ledige, og det er 1 006 færre enn i slutten av januar i år. Samtidig har tallet på delvis ledige økt med 922 personer, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Se tall for alle kommunene i Trøndelag nederst i artikkelen!

– Utviklingen siste måneden viser at flere nå går fra helt til delvis ledig. Det ser jeg som et positivt tegn om at flere arbeidsgivere nå tar ansatte tilbake i jobb, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Av de 14 601 som er registrert som ledige i Trøndelag er over 4 900 helt eller delvis permittert fra jobben. 2 132 av de permitterte er registrert som helt ledige, mens 2 785 er registrert som delvis ledige, melder Nav.

Følg MN24 på Facebook

– Det er flest permitterte innenfor reiseliv og transport, serviceyrker, butikk- og salgsarbeid, samt bygg og anlegg. Disse yrkesgruppene utgjør nesten 70 prosent av alle permitterte. I stor grad er dette permitteringer som skyldes omsetningssvikt på grunn av koronapandemien, sier Wigum.

Bedring i de fleste yresgruppene

Februartallene viser at det fortsatt er flest helt ledige fra reiseliv og transport (1 435 personer), men bransjen har nå 412 færre ledige enn forrige måned. Bygg og anlegg har nest flest helt ledige (936 personer), noe som er en økning på 14 personer fra januar.

I tillegg er det 856 helt ledige innenfor butikk- og salgsarbeid, og 837 innenfor serviceyrker og annet arbeid. Med unntak av bygg og anlegg samt primærnæringene går tallet på helt ledige i alle yrkesgrupper ned.

Reiseliv og transport har også flest delvis ledige med 1 364 personer, en økning på 359 personer fra januar. Deretter følger serviceyrker (828) og butikk- og salgsarbeid (709). Med unntak av barne- og ungdomsarbeid, hvor antallet er stabilt, er det økning i delvis ledige innenfor alle yrkesgruppene den siste måneden.

Høyest ledighet i Stjørdal og Meråker

Meråker og Stjørdal merker godt at reiseliv og transport er hardt rammet av pandemien, og de to kommunene har fortsatt den høyeste andelen helt ledige med henholdsvis 5,3 prosent og 4,1 prosent. Deretter følger Malvik (3,6 prosent), Verdal (3,5 prosent) og Trondheim (3,4 prosent).

Den laveste ledigheten finner vi i Tydal (0,9 prosent), Høylandet (1,2 prosent), Osen og Lierne (1,3 prosent).

LES OGSÅ: Utlendinger med jobb i Norge må kanskje vente til etter sommeren

Av de nå helt ledige er det menn mellom 20-24 år som er hardest rammet. Det utgjør 5,6 prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Til sammenlikning er andelen kvinner (20-24 år) som er helt ledige 3,5 prosent.

Selv om tallet på arbeidssøkere har gått kraftig ned siden toppen i 2020, er det fortsatt over 6 000 flere arbeidssøkere nå enn på samme tid i fjor før koronapandemien slo inn.

– Neste måned er det ett år siden tallet på arbeidssøkere nådde et historisk høyt nivå i Trøndelag. Vi har tro på at vi i månedene som kommer vil oppleve en jevn nedgang i ledigheten etter hvert som samfunnet åpner opp igjen, sier Wigum.

Det fins ledige jobber

Til tross for fortsatt høye ledighetstall; det finnes jobber, minner Wigum om. I februar er det lyst ut over 4 000 jobber i Trøndelag. Av de totalt 4 019 utlyste stillingene er 1 186 innen helse, pleie og omsorg, 397 innen bygg og anlegg, og 259 jobber innen butikk og salg, opplyser Nav.

Her er tallene for arbeidsledighet i de trønderske kommunene i februar:

50 Trøndelag - Trööndelage
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt7 7623,12 83357
5001 Trondheim3 8923,41 67976
5006 Steinkjer3593,05317
5007 Namsos1852,45542
5014 Frøya893,179
5020 Osen61,3-6-50
5021 Oppdal601,6713
5022 Rennebu272,2-2-7
5025 Røros923,148109
5026 Holtålen191,9758
5027 Midtre Gauldal712,11016
5028 Melhus2602,95225
5029 Skaun1242,83336
5031 Malvik2673,610161
5032 Selbu462,11131
5033 Tydal40,9**
5034 Meråker615,32779
5035 Stjørdal5084,1324176
5036 Frosta292,3-3-9
5037 Levanger2892,74518
5038 Verdal2653,56533
5041 Snåase - Snåsa222,1210
5042 Lierne91,3**
5043 Raarvihke - Røyrvik52,2-1-17
5044 Namsskogan102,4225
5045 Grong312,5729
5046 Høylandet81,2114
5047 Overhalla582,81949
5049 Flatanger203,3643
5052 Leka41,5**
5053 Inderøy802,42545
5054 Indre Fosen1482,95559
5055 Heim481,6-15-24
5056 Hitra732,71730
5057 Ørland1533,03833
5058 Åfjord391,7515
5059 Orkland2582,811074
5060 Nærøysund1252,53437
5061 Rindal181,7538