Slakter fylkeskommune-anbud:

«Kjeltringmaler bransje». «Fryktkultur». «Ikke opptatt av bærekraft».

Fylkeshuset i Trondheim. Foto: Martin Andersen