Eiendomsutvikler ilagt nytt gebyr etter riving av vernede bygninger

Statsforvalteren i Trøndelag har ilagt eiendomsutvikler Karl-Ove Bjørnstad et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner etter at de vernede gårdsbygningene på Saksvik Øvre i Malvik ble revet uten tillatelse.

Det omstridte gårdstunet til Saksvik Øvre står like ved gamle E6, som nå heter fylkesvei 950. Foto: Morten Antonsen

Det nye vedtaket fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) kommer etter at Frostating lagmannsrett opphevet det forrige gebyret på 300 000 kroner som eiendomsselskapet ble ilagt.

Lagmannsretten kritiserte Bjørnstads selskap for å ta tatt saken i egne hender da våningshus og vognskjul ble strippet ned til tømmerkassen, men mente det ikke var bevist at det førte til «alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette» slik det var lagt til grunn.

Vedtaket ble derfor kjent ugyldig, ettersom grunnlaget for størrelsen på gebyret falt bort.

Nytt vedtak

Kjetil Ollestad, leder for juridisk seksjon hos Statsforvalteren i Trøndelag, sier at de har valgt å ikke anke dommen, men de i stedet har vedtatt et nytt overtredelsesgebyr til Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS.

Gebyret er nå redusert til 50 000 kroner, men i vedtaket legges det til grunn at «hensikten med rivningen var å spare tid og penger».

Bjørnstad kjøpte Saksvik Øvre i 2006, og eiendomsselskapet har nå startet salget av 40 leiligheter og syv rekkehus på gårdsbruket der de eldste bygningsdelene er fra slutten av 1700-tallet.

Godtar gebyret

Daglig leder Mikal Bjørnstad i Karl-Ove Bjørnstad AS sier til Adresseavisen at de ikke vil klage på vedtaket denne gangen.

- Vi føler lagmannsrettens opphevelse av gebyret gir oss støtte på det vi mener var vesentlig. Saken har pågått over flere år, og det er derfor lite formålstjenlig å påklage et gebyr på den størrelsen. Fokuset vårt framover er å bygge et kjempefint prosjekt på Saksvik Øvre, med moderne boliger av høy kvalitet, skriver han i en e-post.

Mikal Bjørnstad er daglig leder for Karl-Ove Bjørnstad AS. Foto: Morten Antonsen