Advokat-partnerne i Trondheim: 72 menn og sju kvinner

Nesten 70 prosent av dagens jusstudenter er kvinner, men på toppen i advokatbransjen er det fortsatt langt mellom kvinnene.

I til sammen ni advokatfirma i Trondheim er det 72 mannlige partnere og 7 kvinnelige partnere.

Det viser en opptelling Adresseavisen har gjort av partnerne i disse advokatfirmaene: Arntzen de Besche, Bjerkan Stav, Nidaros, Strand, Erbe & co, Pretor, Adnor, Simonsen Vogt Wiig og Christian Wiig & co. Det er også advokatvirksomheter innen mer typiske konsulentselskaper, men de er ikke med i denne oversikten.

Å være partner i et advokatfirma betyr at du er deleier, og i tillegg til vanlig lønn får partnerne en andel av overskuddet hvert år. For å bli partner må en advokat gå gradene i firmaet.

Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere kvinnelige toppledere? Se debatten med bl.a. Berit Rian, Ståle Gjersvold og Aurora Koteng direkte på adressa.no torsdag 4. mars kl. 12!

– En bransjeutfordring

Blant advokatbransjens partnere utgjør kvinnene i snitt under 15 prosent på landsbasis. I de ni firmaene Adresseavisen har sett på er det kun ni prosent kvinner.

I forkant av kvinnedagen i mars 2015 besøkte Adresseavisen advokatfirmaet Arntzen de Besche på Solsiden i Trondheim. Da hadde de nettopp fått sin første kvinnelige partner blant de da elleve partnerne. De mente å ha oppskriften på hvordan de skulle få enda flere kvinnelige advokater til toppen.

– Nå har det gått seks år, og dere er tolv partnere. Fortsatt er kun én av dem kvinne. Hva gikk feil?

– Dette er en bransjeutfordring, og siden partnerne også er eiere er det ikke gjort over natta å endre sammensettingen. Vi kan ikke kaste ut mennene, for å få inn flere kvinner, sier André Michaelsen, partner og daglig leder for Arntzen de Besche i Trondheim. Han understreker også at den kvinnelige partneren Adresseavisen møtte for seks år siden har sluttet og blitt partner i et annet firma, mens det har kommet til en ny kvinnelig partner.

– Slik sett har vi produsert to kvinnelige partnere, og ser du på Arntzen de Besche i både Trondheim, Oslo og Stavanger, så er det til sammen ni kvinnelige partnere av totalt 51, sier Michaelsen. Det er ikke dermed sagt at han er fornøyd med situasjonen.

LES OGSÅ: Det er bare så vidt antallet trønderske kvinnelige ledere øker fra år til år

Ofte et verdivalg

– Vi er veldig bevisste på dette, og vi er også bevisste på å hente partnere blant våre egne ansatte. Det er mest bærekraftig å utvikle egne talenter, og talenter har vi mange av. Noen av disse vil etter hvert kunne blir partnere, sier Michaelsen.

André Michaelsen, partner og daglig leder for Arntzen de Besche i Trondheim.

Arntzen de Besche i Trondheim har i dag 7 mannlige advokater, mot 12 kvinnelige.

– Det betyr at det blir flere kvinnelige kandidater å ta av, men det er dessverre slik at dørstokken inn til partnerskap er for høy for mange kvinner. Vi har tilbudt partnerskap til kvinner som har tatt andre valg. Det er frustrerende, for vi trenger gode kvinnelige rollemodeller. Jeg har inntrykk av at det handler om verdivalg når kvinner takker nei, sier Michalsen som ikke legger skjul på at å være partner kan være hardt arbeid.

– Det er et visst arbeidspress og som partner har du et større ansvar, og ofte må du vurdere dette opp mot livssituasjon. Men det skal være mulig å kombinere med blant annet familieliv, både for menn og kvinner, sier Michalsen.

LES OGSÅ: Hodejeger vil ta bort kvinnefokuset

Flere tar pappaperm

For seks år siden fortalte partnerne hos Arntzen de Besche at de skulle ta disse grepene for å få flere kvinner til topps: For å gjøre det enklere å kombinere yrket med småbarnsperioden skulle de tilby større fleksibilitet, med blant annet mer bruk av hjemmekontor. De skulle jobbe mer i team, slik at klienten ikke ble så avhengig av en advokat.

Det er noen av de samme grepene Michalsen nevner i dag.

LES OGSÅ: Trøndersk nettgigant lede av nesten bare menn

– Dessuten kommer det nå flere krav utenfra, blant annet er det ofte et krav om kjønnsbalanse fra klientene. Det går i riktig retning, men det vil fortsatt ta litt tid. Det er først fem-seks år med studier, og så tar det gjennomsnittlig i overkant av ti år å bli partner. Det vi ser en stor endring i er at flere mannlige advokater tar lang pappapermisjon. Det virker som småbarnsperioden blir mer lik for begge kjønn, og det er bra, sier Michaelsen.

– Blir ikke av seg selv

Tina Storsletten Nordstrøm er leder av mangfoldsutvalget til Advokatforeningen.

– Ledelsen sier de vil ha kvinner som partnere, og de sier det legges til rette for det, men så skjer det ikke likevel. Her handler det om at det må gås fra ord til handling. Full likestilling, også på toppen, må settes på agendaen og vedtas i en programplan. Ledelsen må ville det på ordentlig, for det er nå en gang slik at om ikke dette tenkes på hele tiden så velger mannfolka noen som ligner seg selv, sier Nordstrøm som mener bransjen ennå ikke har klart å finne de riktige tiltakene.

Tina Storsletten Nordstrøm, leder av mangfoldsutvalget til Advokatforeningen.

LES OGSÅ: Menn på toppen tror kvinnene kommer etter

– Det er jo ikke slik at kvinnene ikke rekrutteres til bransjen, men bransjen sliter med å beholde dem til de når toppen. Advokatfirmaene må analysere egen virksomhet, prestasjons- og arbeidsmiljø og kartlegge om det er mekanismer som favoriserer menn mer enn kvinner, sier Nordstrøm.

– For eksempel bør selve partnerrollen avmystifiseres. Å være partner blir nærmest framstilt som et overmenneske som jobber døgnet rundt. Arbeidsgiverne bør tydelig formidle hva som forventes av sine ansatte, slik at man forstår hva man skal levere. Det er få kvinnelige forbilder, slik at færre kvinner ser seg selv i rollen som partner.

– Ettersom det er så stor overvekt av kvinner på jusstudiet, vil det ikke bli flere kvinnelige partnere av seg selv etter hvert?

– Nei, det vil det ikke. Nå har vi snakket om kjønnsulikheten i så mange tiår, og selv med flere kvinner enn menn på jusstudiet så får vi det ikke til. At cirka 70 prosent av alle jusstudenter i dag kvinner, mens det er kun er 15 prosent kvinnelige partnere må jo bare bety en ting, nemlig at vi ikke tar vare på alle juridiske talenter. Det viktigste for bransjen bør være å levere den beste juridiske ekspertisen. Det gjør du ikke om du ikke velger blant alle talentene, men kun blant et mindretall, sier Nordstrøm.