Trondheim: Nå kan hjertet ditt sjekkes over 5G

For ett år siden åpnet Telenor 5G-nettet i Trondheim, en teknologi som gir store muligheter, ikke minst for helsesektoren. Telenor har i samarbeid med Helse Midt-Norge og flere andre opprettet et pilotprosjekt for å gjøre sykehuset smartere.

Infiniwells løsning der EKG-måleren sender helsedata til mobil over 5G. Foto: Odd Inge Sandbekkhaug

Blant annet blir nå 5G benyttet for å måle elektrokardiogrammet (EKG) hjemme. Elektrokardiogrammet registrerer de elektriske signalene i hjertet, og å kunne gjøre dette hjemme hos pasienten kan både spare sykehuset for penger, og pasienten for bry.

–Med 5G kan vi ta i bruk nye løsninger innen helseteknologi, og gi pasientene enda bedre behandling enn i dag. Med ekstrem fart, lav forsinkelse og høy kapasitet, åpner 5G for innovative løsninger og en rekke spennende muligheter som Norge vil være blant de første i verden til å dra nytte av, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Rune Petter Ness

LES OGSÅ: Mange steder legges fiberkabel, mens 5G er på full fart inn i andre deler av landet

EKG-måling fra stua

Etter at Telenor åpnet 5G-nettet i Trondheim i fjor, ble det opprettet et prøveprosjekt i Trondheim. I samarbeid med Helse Midt-Norges IT avdeling, startup-selskapet Infiniwell og Microsoft har Telenors 5G-nett blitt testet for sikker transport av helsedata til skytjenester. Målsetningen er å utforske hvordan 5G, tingenes internett og kunstig intelligens kan bidra til et bærekraftig helsevesen i fremtiden. På sikt kan en slik løsning benyttes av helseforetak og fastleger over hele landet til å overvåke, diagnostisere eller følge opp sine pasienter uavhengig av tid og sted.

Infiniwell er et oppstartsselskap i Trondheim som fokuserer på kunstig intelligens, og lager telemedisin- og fjernovervåkningsløsninger for pasienter, slik at helsetjenester kan desentraliseres. De er en del av AI Village på Pirsenteret, og er et selskap med internasjonale ambisjoner.

Følg MN24 på Facebook

–Når det nå blir mer og mer helsetjenester hjemmefra presenterer vi et system hvor man kan overvåke pasienter hvor som helst, og så kan kunstig intelligens og maskinlæring i tillegg gjøre at programmet selv gjenkjenner hvem som trenger oppfølging. Hjertesjekk er en av AI-modellene vi har utviklet, og et partnerskap med Clarity Medical sørger for tilgang på nødvendig måleutstyr. På denne måten kan man få samme type overvåkning som på en intensivavdeling hjemmefra, sier Odd Inge Sandbekkhaug, daglig leder i Infiniwell.

Odd Inge Sandbekkhaug, daglig leder i Infiniwell. Foto: Odd Inge Sandbekkhaug

Overlege og kardiolog på St. Olavs hospital Jan Pål Loennechen forteller:

–Rent konkret innebærer dette at vi nå kan kontinuerlig overvåke pasienter og ta avanserte målinger som EKG på en pasient fra der pasienten befinner seg, uavhengig om det er hjemme i stua eller på sykehuset. Målingene transporteres sikkert over 5G-nettet og går igjennom Infiniwells motor som ved hjelp av kunstig intelligens utfører assisterende diagnostikk før de blir visualisert for kardiologen på sykehuset, uten forsinkelser.

–Det er en stor fordel at systemet er basert på en trygg nasjonal overføringsplattform uten behov for å sende helseinformasjon ut av landet. Selve overvåkningsteknologien leveres fra andre produsenter også, men her har vi muligheten til å skreddersy den ut fra lokale behov. Det mest spennende er likevel å kunne bruke maskinlæring til å se etter sammenhenger som vi ikke kan påvise med tradisjonelle metoder, forteller Loennechen.

Jan Pål Loennechen er hjertespesialist og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NTNU

LES OGSÅ: Innovasjon: Trondheimsbedrift får 13 millioner kroner til utvikling av fremtidens nærvarmesentral

Starten på noe stort

Et slik prosjekt ville ikke vært mulig uten 5G-nettets kapasitet og sikkerhet. Teknologien åpner også for at skjermede deler av 5G-nettet kan erstatte eksisterende spesialiserte nettverk på sikt, eksempelvis nødnett eller robuste spesialnett for helsetjenester.

–Dersom vi skal få realisert alle mulighetene 5G-nettet åpner for, må de som kjenner utfordringene og behovene innenfor sine områder etablere gode partnerskap med de som kjenner teknologien. I Trondheim eksisterer det et kraftig innovasjonsmiljø og et mylder av fremoverlente start-ups, så dette er nok bare smakebiten på noe stort, sier Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Bedrift.

Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Bedrift. Foto: MARTIN FJELLANER FR telenor

Kirurgi over 5G

Prosjektet har også etablert et samarbeid med forskningsfraksjonen Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs hospital og NTNU. Her møtes klinikere, teknologer, forskere og industri for å utvikle nye behandlingsmetoder for fremtiden, med særlig vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling. Minimalt invasive operasjoner omfatter kirurgiske teknikker som begrenser størrelsen på snitt som trengs, og som dermed reduserer sårhelingstid, tilhørende smerte og risiko for infeksjon. Slike prosedyrer blir muliggjort av fremskritt innen medisinsk teknologi, som for eksempel bruk av robot.

Fremtidens operasjonssal. Foto: St. Olavs hospital

–Økt presisjon og bedret kvalitet på kirurgien samt redusert operasjonstid er noe vi ønsker å se nærmere på, likeså avstandsbehandling og avstandsoppfølging. Til dette trengs god kommunikasjon, hvor 5G som et viktig verktøy, sier Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef og daglig leder av Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs hospital.

LES OGSÅ: Trondheimsbedrift vokser på bekjempelse av dødelige bakterier