Tapte 28 millioner i 2020 og halvparten av de ansatte har mistet jobben

Daglig leder, Svein Håve, er usikker på om de noen gang kommer på nivået de holdt i 2019. Foto: Sindre Vartdal