Nå kan du møte lange vogntog på flere veier

Lengre: Tomrommet bakerst i vogntoget, før det var ferdig lastet, viser den ekstra plassen som er i et modulvogntog på 25 meter, sammenlignet med et tradisjonelt vogntog på 19 meter. Foto: Morten Antonsen