Rapport: Nettbruken har økt betraktelig i norske bedrifter under pandemien

Bruken av personlig elektronisk kommunikasjon i norske bedrifter har økt med nær 50 prosent under koronapandemien, viser en fersk TØI-rapport.

Foto: Lise Åserud / NTB

For ikke-personlig elektronisk kommunikasjon har veksten ligget på mellom 10 og 20 prosent, viser rapporten, som er utført av Transportøkonomisk institutt (TØI).

Personlig kommunikasjon defineres som for eksempel tale, meldinger, bilder og videosnutter mellom et gitt antall personer. Ikke-personlig kommunikasjon defineres som blant annet surfing på nett, bruk av nett-programvare, skyløsninger og BankID.

I alle deler av norsk økonomi legges det ned betydelig tid på elektronisk kommunikasjon hver eneste dag, viser rapporten.

– For personlig kommunikasjon varierer den daglige tidsbruken per person fra en time til fire og en halv time avhengig av hvilke delsektorer det er snakk om. For ikke-personlig kommunikasjon varierer den daglige tidsbruken per person fra en time og et kvarter til fem timer, heter det.