Innovasjon:

Norge har hentet milliarder fra EU-programmer. Nå økes pengepotten

Regjeringen vil at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i perioden 2021 til 2027. Så langt har norske virksomheter hentet hjem nesten 14 milliarder kroner fra slike programmer.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim. Foto: Morten Antonsen

Horisont Europa og Erasmus+ er de to største programmene Norge skal delta i, melder regjeringen på sin nettside.

– Vi greier ikke å løse de store og internasjonale samfunnsutfordringene alene. Vi trenger samarbeid på tvers av landegrensene. Det sikrer vi oss gjennom å bli med i verdens største forsknings- og innovasjonssamarbeid og verdens største utdanningsprogram, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), til regjeringen.no.

Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa er langt større enn forløperen Horisont 2020, som lå på et budsjett på rundt 800 millioner kroner. Det nye programmet startet opp i januar i år, og har et totalbudsjett på om lag 960 milliarder norske kroner.

Følg MN24 på Linkedin

Norsk milliardbidrag

Det norske bidraget er rundt 25 milliarder kroner for hele perioden. Norske aktører kan delta i Horisont Europa på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

– Norsk deltakelse i Horisont 2020 var en suksess. Norsk forskning, offentlig sektor, helseforetak og næringsliv har hittil hentet hjem 13,6 milliarder kroner fra Brussel og deltatt i nesten 11 000 prosjekter. Vi har enda høyere ambisjoner for neste periode. Tildelingene fra Horisont Europa er en ting, men minst like viktig er tilgangen til samarbeid med kloke hoder, ny kunnskap, markeder og infrastruktur, sier Asheim.

LES OGSÅ: Midt-Norge har hentet milliarder fra EU-program (+)

Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for Horisont Europa, men et nasjonalt støtteapparat skal sikre deltakelsen, der Forskningsrådet og Innovasjon Norge er hovedaktørene. Også Norsk Romsenter, Investinor, Enova og Diku har medansvar på noen av områdene.

Verdens største utdanningsprogram

Regjeringen vil også at Norge fortsatt skal være med i EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, det som heter Erasmus +. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på om lag 260 milliarder kroner for perioden 2021-2027. Det norske bidraget er anslått til om lag åtte milliarder kroner for hele programperioden. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

LES OGSÅ: Nordmenn har rekordsterk tro på forskning

– Så langt har mer enn 50 000 norske elever, studenter og ansatte reist ut i verden gjennom Erasmus+. Vi ønsker at flere skal ta deler av utdanningen sin i utlandet. Gjennom deltakelse i Erasmus+ har vi muligheten til å gi unge mennesker erfaringer for livet, men også til å påvirke både vårt eget utdanningssystem og til å bidra til andre lands utvikling, sier Asheim.

Dette er programmene regjeringen ønsker at Norge deltar i:

 • EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa
 • EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+
 • EUs program for kultur- og audiovisuell sektor, Kreativt Europa
 • EUs romprogram
 • EUs helseprogram EU4Health
 • EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Det europeiske forsvarsfondet (EDF)
 • Digitalt Europa (DIGITAL)
 • Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)
 • Deler av programmet for det indre marked
 • Finansieringsprogrammet InvestEU