Forskjellen i tilbud på veikontrakter: 240 millioner kroner

Mange bedrifter har kastet seg inn i kampen om elektrokontrakter på riksveiene i Midt-Norge. Og spriket mellom laveste og høyeste anbud er enormt.

Inspeksjon av elektroinstallasjoner i tunnel. Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide

Da tilbudsfristen gikk ut 12. april, hadde fem entreprenører sendt inn sine tilbud i elektrokontrakt for riksveiene Trøndelag:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Otera Traftec

59 459 435,56

Mesta

74 771 963,00

BMO Elektro

86 420 903,00

NTE Elektro

210 033 294,53

ON Energi

300 788 239,00

Syv entreprenører har sendt inn tilbud på kontrakt for riksveiene i Møre og Romsdal:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Mesta

72.495.459

Otera Traftec

75.553.459

BMO Elektro

89.832.542

Caverion Norge

95.936.490

Nettpartner

140.290.245

BKK Enotek

150.242.604

Kraftmontasje

157.230.009

(Kilde: Statens vegvesen)

Stort sprik

– Vi er svært fornøyde med deltagelsen i konkurransene, og vi merket også under tilbudskonferansene at mange var interessert. Det er stort sprik i tilbudene, og vi er ikke sikre på hva det skyldes. Nå skal vi kontrollregne tilbudene og sjekke at vi har fått all nødvendig dokumentasjon, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme.

Elektrokontrakten for riksvegene omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på veger. Deriblant renhold av trafikkobjekter og tekniske rom, og drift og vedlikehold av elektriske tunnelinstallasjoner, veglys, automasjonstekniske anlegg, elektriske maskiner, trafikkstyringsanlegg og elektronisk kommunikasjon (ekom).

Viktig for overvåking og styring

– Vi eier og forvalter en rekke elektriske anlegg langs vegnettet, og disse kontraktene er viktige for å opprettholde og ivareta funksjonaliteten til dette utstyret. I tunneler omfatter dette blant annet risikoavbøtende innretninger som er viktige for overvåkning og styring av trafikk, og ikke minst håndtering av hendelser, sier Holme videre.

Elektrokontrakten for riksveger i Trøndelag omfatter blant annet elektroanlegg i 20 tunneler og over 7000 belysningspunkter utenfor tunneler. Kontrakten i Møre og Romsdal omfatter blant annet elektroanlegg i 31 tunneler og over 3500 lyspunkter utenfor tunnelene.

Ifølge Holme i Statens vegvesen skal tilbudene behandles innen 1. juni.