Norske industriledere like optimistiske som før korona

Produksjonsoppgangen har vært moderat i første kvartal. Industriledere flest ser lyst på andre kvartal.

Metallarbeider sveiser. Industriarbeider. Foto: Jan Haas / NTB

Den samlede industriproduksjonen har hatt moderat vekst i det første kvartalet i 2021, mot fjerde kvartal 2020, melder Statistisk sentralbyrå.

Produsenter av innsatsvarer, typisk eksportrettet industri, opplever en klar oppgang i produksjonen. For konsumvarer er produksjonsvolumet omtrent uendret.

Produsenter av investeringsvarer, ofte omtalt som leverandørindustrien, opplever fremdeles nedgang. Flere industriledere i dette segmentet har meldt at produksjonen er blitt begrenset av mangel på kompetent arbeidskraft fra utlandet.

LES OGSÅ: Reinertsen-saken: Styret frikjent etter gigantkonkurs (+)

Uendret sysselsetting, moderat økning i ordrebeholdningen

Den samlede industrisysselsettingen i første kvartal er om lag uendret, men produsenter av både innsatsvarer og konsumvarer melder om moderat vekst i sysselsettingen. Sysselsettingen innen investeringsvarer er uendret.

Den samlede ordrebeholdning i industrien viser moderat økning i første kvartal. Produsenter av innsatsvarer har en sterk økning, for investeringsvarer er det ingen endring, mens det for investeringsvarer er klar nedgang.

LES OGSÅ: Ekspress-utvikling av olje- og gassfunn utenfor Midt-Norge (+)

Økt optimisme

Summen av dette gir en økning i industrilederes optimisme foran andre kvartal. Ifølge SSBs oversikt hadde optimismen allerede falt en del før den nådde sin bunn i første kvartal 2020. Nå er optimismen høyere enn den var i tredje kvartal 2019, og på vei til nivået i første kvartal 2019, som var kvartalet med størst optimisme på mange år.

*Produsenter av innsats- og konsumvarer har høyest forventninger.

*Totalt produksjonsvolum ventes å vokse fra første kvartal, og industrilederne regner med moderat sysselsettingsvekst.

*Kun produsenter av konsumvarer venter vekst i sysselsettingen, mens de andre produsentene ikke regner med noen endring.

Følg MN24 på Facebook