Rapport: Norge trenger 3200 milliarder kroner til vedlikehold

Norge trenger 3200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnskritiske områder, slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp.

Jernbanesporet ved Drammen stasjon er i ferd med å rase. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det konkluderer Rådgivende ingeniørers forening (RIF) med i en rapport. Til sammenlignet er oljefondet på drøye 11 000 milliarder kroner, skriver VG.

– Det står dårlig til med nasjonen. Vi er ett av verdens rikeste land, men vi lar verdiene på land forfalle til de grader, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RFI.

I 2015 ble kostnadene estimert til 2600 milliarder kroner. Hansteen sier økningen skyldes både inflasjon og at klimaendringene gjør at forfallet går raskere.

Rapporten tar for seg offentlige bygg, anlegg og infrastruktur i de tolv sektorene, som har verdier for til sammen 7000 milliarder kroner.

Verst til står det på jernbanen og fylkesveiene. Ifølge RIF kreves det 1300 milliarder kroner for å oppgradere sektorene fra tilstandskarakter to til fire.

De øvrige sektorene er lufthavner, riksveier, kommunale veier, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, energiproduksjon, energidistribusjon, kommunale bygg, statlige helsebygg og andre statlige bygninger

RIF er en uavhengig bransjeforening for rådgivende ingeniørfirmaer som har over 13 000 ansatte.